Vi i Atelier Open AS jobber for tiden med en mulighetsstudie rundt kjøp og salg av kunst.

Vi vil gjerne høre litt om dine tanker rundt det å kjøpe kunst. Med kunst mener vi visuell kunst som malerier, grafikk, skulpturer, fotografier, reproduksjoner med mer. Spørreundersøkelsen tar rundt 2-5 minutter å svare på. Takk for at du deltar!
start
 
Er du en mann eller kvinne?


 
Hvor gammel er du?


 
Hvilket svaralternativ kjenner du deg mest igjen i?


 
Hva slags kunst er mest aktuelt for deg å kjøpe?


 
Hvor ofte kjøper du kunst?


 
Hvor har du tidligere kjøpt kunst?


 
Hvorfor kjøper du kunst?


 
Hvor mye er du villig til å betale for et kunstverk?


 
Å kjøpe «ekte» kunst i et galleri blir for dyrt for meg.

 
Det er enkelt å få oversikt i kunstmarkedet.

 
Det er enkelt å finne kunst jeg kan kjøpe.

 
Jeg er interessert i kunst fra kunstnere i etableringsfasen.

 
Når jeg kjøper kunst er det viktig at kunstneren er anbefalt av noen med god kunstkompetanse.

 
Jeg ville kjøpt kunst direkte fra kunstneren på nett om det fantes en tjeneste for det.

 
Jeg kan tenke meg å besøke kunsternes atelier som et alternativ til å besøke et galleri.

 
Hva er dine bekymringer knyttet til det å besøke kunstnerens atelier og kjøpe kunst der?

(valgfritt, du kan gå videre uten å svare)
 
Er det grunner til at du ikke kjøper «ekte» kunst i dag?

(valgfritt, du kan gå videre uten å svare)
 
Er det noe som kunne senket terskelen for å kjøpe «ekte» kunst? (feks. mer informasjon, rådgivning, oversikt, tilgjengelighet osv)

(valgfritt, du kan gå videre uten å svare)
Powered by Typeform